Με την υπ’ αρ. 973006/06-10-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «MARIYA L. DELCHEVA» με έδρα στην Αγία Πελαγία Κυθήρων για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 21-09-2022 στο κατάστημα μαζικής εστίασης «PORTO BELLO» της επιχείρησης «MARIYA L. DELCHEVA» που βρίσκεται στην Αγία Πελαγία Κυθήρων, διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο δεν αναγραφόταν η ένδειξη «κατεψυγμένο» για το είδος «τυρόπιτα», κατά παράβαση του άρθρου 71§3Β των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).