Με την υπ. αρ. πρωτ. 5758/27-10-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακόσια ευρώ ) στην επιχείρηση ‘TARANTINO BURGERS ATHENS Ε.Ε.” επί της οδού Δημητρακοπούλου 17 στην   Αθήνα, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 14-10-2022, διαπιστώθηκε  ότι δεν αναγραφόταν στον τιμοκατάλογο του καταστήματος η ένδειξη ότι το ‘burger’ (μπιφτέκι) ήταν κατεψυγμένο κατά παράβαση των άρθρου 4  παρ.1, 2 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 71 § 3β των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.