ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 525/04-03-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4177/13 (σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 1α της Υ.Α. Α2-861/13) στην επιχείρηση «HOSSAIN PRAMANIK MD του ZAMAL DUD ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ», με έδρα στην οδό ΠΕΙΡΑΙΩΣ 7, ΑΘΗΝΑ, διότι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 26-02-2014 στο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ, διαπιστώθηκε ότι πωλούσε ζώνες, τσάντες και ομπρέλες χωρίς να έχει πινακίδες τιμών λιανικής πώλησης.