ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 586/10-03-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.500 € (χιλίων πεντακοσίων ευρώ) σύμφωνα με την παρ. 14α του άρθρου 2 της Υ.Α. Α2-861/13 για παράβαση του άρθρου 7 του Ν.4177/13 και του άρθρου 2 παρ. 1Β της ανωτέρω Υ.Α., στην επιχείρηση «Β. ΚΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ», υποκατάστημα: Γ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 87, ΑΘΗΝΑ, διότι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 04-03-2014, διαπιστώθηκε ότι δεν αναγραφόταν η ένδειξη ποιότητας «κατεψυγμένο – ΚΤΨ» επί των πινακίδων πώλησης για τα προϊόντα: Κασερόπιτα – Τυρόπιτα Κουρού – Μίνι πιτάκια, ενώ όλα τα σφολιατοειδή που διαθέτει το κατάστημα βρέθηκαν στους καταψύκτες του.