Με την αρ. πρωτ. 1150/01-03-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «HAMZA TELECOMS Ι.Κ.Ε. ΛΙΑΝΙΚΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΕΡΒΙΣ» Σωκράτους 47, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 17-02-2023, διαπιστώθηκε ότι δεν ανέγραφε τις απαιτούμενες ενδείξεις στην ελληνική γλώσσα στα κάτωθι προιόντα: α) PODSMAN WIRELESS EARBUDS ME BC 6970962186569 και β) EARDOM STEREO EARPHONE με BC 6971410556415 κατά παράβαση των άρθρων 7,10  του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.