Με την υπ’ αρ. 292751/10-03-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ Ι.Κ.Ε.» με έδρα στην Ακτή Θεμιστοκλέους 68 στον Πειραιά για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας την 01/03/2023 στο κατάστημα μαζικής εστίασης «ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ» της ως άνω επιχείρησης που βρίσκεται στην Ακτή Θεμιστοκλέους 68 στον Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο δεν αναγραφόταν η ένδειξη «κατεψυγμένο» για το είδος «καλτσούνια με τυρί», κατά παράβαση του άρθρου 71§3Β των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).