Με την υπ’ αρ. 422938/06-041-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) στην επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΟΣ» με έδρα επί των οδών Μπουμπουλίνας 35 & Καραΐσκου στον Πειραιά για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας στις 30-03-2023 στην ανωτέρω επιχείρηση εστίασης διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο δεν αναγραφόταν η ένδειξη «κατεψυγμένο» για το είδος «φιλέτο κοτόπουλο», κατά παράβαση του άρθρου 71 §3Β των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).