ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 834/03-04-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.500 € (χιλίων πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «SVOLOS SELECTIONS ΑΕ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΙΝΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ», με έδρα στην Λ. Ριανκούρ 73 – ΑΘΗΝΑ, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 28/3/2014, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε έλλειψη αναγραφής ποιότητας (κατεψυγμένα) στα σφολιατοειδή κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 1β της Υ.Α. Α2-861/13.