Με την υπ’ αρ. 1092620/12-09-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΜΗΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο.Ε.» με έδρα στην Σουβάλα Αίγινας για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 31/08/2023 στο κατάστημα μαζικής εστίασης «SOLE MARE» της ως άνω επιχείρησης, που βρίσκεται στην Σουβάλα Αίγινας, διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο δεν αναγραφόταν η ένδειξη «κατεψυγμένο» για το είδος «πίτσα σπέσιαλ», κατά παράβαση του άρθρου 71§3Β των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).