Με την υπ’ αρ. 1167466/28-09-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) στην επιχείρηση «SHULI ALVARO» που εδρεύει στη Σκάλα Αγκιστρίου για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας στις 19/09/2023 στην ανωτέρω επιχείρηση εστίασης, διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο δεν αναγράφεται η ένδειξη «κατεψυγμένο» για το είδος «γύρος χοιρινός», κατά παράβαση του άρθρου 71 §3Β των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).