Με την υπ’ αρ. 1171661/28-09-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΟΥ» με έδρα στη Σκάλα της νήσου Αγκίστρι, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 19-09-2023 στο ανωτέρω κατάστημα εστίασης της επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΟΥ» δ.τ. “Alter Ego”, διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο δεν αναγράφεται η ένδειξη κατεψυγμένο για το είδος «τυροκροκέτες», κατά παράβαση του άρθρου 71§3Β των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) όπως ισχύουν.