Με την αρ. πρωτ. 6141/27-10-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.500 € (χιλίων πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «IONATHAN ΙΚΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» Αθηνάς & Ερμού 78, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 19-10-2023, διαπιστώθηκε ότι δεν ανέγραφε στον τιμοκατάλογο του καταστήματος ότι τα παρακάτω  προιόντα: Α. γαρίδες Β. λαυράκια και Γ. γλυκά είναι κατεψυγμένα ενώ αυτά βρέθηκαν στον καταψύκτη του καταστήματος. Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση των άρθρων 7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 71 § 3Β των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.