Με την υπ’αρ. 7130/8-12-2023  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €), σύμφωνα με την παράγραφο 1 του  άρθρου 2Ε της Υ.Α. 91354/2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.),  στην επιχείρηση “MINI MARKET PATOWARY MHOSIN ALI  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ” στο υποκατάστημά της επί της οδού Μιχ. Βόδα 147 στην Αθήνα, επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές της παραπάνω Υπηρεσίας στις 26-11-2023, διαπίστωσαν ότι για το προϊόν (εδώδιμο) που διετίθετο προς πώληση «Noodles» («Indomie») (Chicken flavour) δεν υπήρχαν αναγεγραμμένες επί του προϊόντος ή σε ετικέτα ή σχετική πινακίδα οι ενδείξεις οι απαραίτητες με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος στα ελληνικά, κατά παράβαση του άρθρου 2Α παρ. 4  της Υ.Α. 91354/2017  όπως ισχύει.