Με την υπ’ αρ. 321683/24 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) στην επιχείρηση «ΜΟΤΕ Ε.Ε.» με έδρα στην οδό Σωτήρος Διός 30 στον Πειραιά,  για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας στις 16/02/2024 στην ανωτέρω επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι το είδος «καρότο κέικ» δεν αναγράφονταν στον τιμοκατάλογο ως «κατεψυγμένο», ενώ βρέθηκε στον καταψύκτη της επιχείρησης, κατά παράβαση του άρθρου 71 § 3Β των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017), όπως ισχύουν.