Με την υπ’ αρ. 625288/23-05-2024 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «LA BOULANGERIE DE NICE – ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΔΟΞΙΑ» με έδρα στην οδό Κύπρου 91, στην Νίκαια,  για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας στις 15-05-2024 στην ως άνω επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι για το είδος «πρασόπιτα» δεν αναγραφόταν στην πινακίδα πώλησης η ένδειξη «κατεψυγμένο», ενώ η επιχείρηση το προμηθεύεται σε κατεψυγμένη μορφή, κατά παράβαση του άρθρου 2§1Δ των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. όπως ισχύουν.