Με την υπ’ αρ. 703722/11-06-2024 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500€) ευρώ στην επιχείρηση «ΜΠΙΣΣΙΑ ΕΛΕΝΗ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΝΑΛΙ)» με έδρα στον Πόρο, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας στις 30-05-2024 στην ανωτέρω επιχείρηση εστίασης, διαπιστώθηκε  ότι δεν αναγράφεται στους τιμοκαταλόγους ο όγκος του περιεχομένου σε ml  για τις μπύρες κατά παράβαση του άρθρου 71 § 3Ε των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017), όπως ισχύουν.