Με την υπ’ αρ. 822447/08-07-2024 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) στην επιχείρηση «ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΓΑΠΟΥΛΑ» που εδρεύει στην παραλία Ύδρας,  για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας στις 26/06/2024 στην ανωτέρω επιχείρηση μαζικής εστίασης, διαπιστώθηκε ότι για το προϊόν «χταπόδι», το οποίο βρέθηκε στον καταψύκτη του καταστήματος, δεν αναγραφόταν στους τιμοκαταλόγους η ένδειξη «κατεψυγμένο», κατά παράβαση του άρθρου 71 § 3Β των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017), όπως ισχύουν.