Με την αρ. πρωτ. 819/29-1-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση της ΧΙΟΝΙΔΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ, Νέστορος 120, στο Ίλιον, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 20/1/2014, διαπιστώθηκε ότι οι τιμοκατάλογοι δεν έφεραν την ένδειξη: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)», σύμφωνα με το Αρθρ. 85§4 σε συνδυασμό με το Άρθρ. 91§2, της Υπ. Απόφασης Α2-861/13 (ΦΕΚ 2044/Β΄/13)