ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2490/13-10-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση: «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΚΑΝΔΗΡΑΚΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», επί της Αιόλου 17, Αθήνα, διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 09/10/2014, διαπιστώθηκε μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις στα σφολιατοειδή στη βιτρίνα εντός του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.