Με την υπ’ αρ. 5171/2-11-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΒΛΑΣΣΗΣ ΧΡ. ΣΕΡΦΑ & ΣΙΑ ΟΕ» με έδρα στην Λ. Σαλαμίνος 175 στη Σαλαμίνα, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 22-10-2021 στην ανωτέρω επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι στην πινακίδα πώλησης του είδους «ποντίκι μόσχου ελληνικό» δεν αναγραφόταν η ένδειξη του τεμαχίου του κρέατος (δηλ. ποντίκι), κατά παράβαση του άρθρου 19 παρ. 1Β της Υ.Α. Α2-91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).