Με την υπ’ αρ. 6059/17-12-2021 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΓΑΛΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ» με έδρα επί των οδών Π. Ηρειώτη & Λάμπωνος στην Αίγινα για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 09-12-2021 στο κατάστημα αρτοποιείο της ως άνω επιχείρησης, διαπιστώθηκε ότι το προϊόν «τυρόπιτα σφολιάτα» δεν δηλώνεται ως «κατεψυγμένο» στην πινακίδα του προϊόντος, κατά παράβαση του άρθρου 2 §1Δ των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).