Με την αρ. πρωτ. 51/17-01-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ATHENS CITY EVENTS E.E. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» Κολοκοτρώνη 38-40, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 05-01-2022, διαπιστώθηκε δεν ανέγραφε στον τιμοκατάλογο του καταστήματος ότι τα προιόντα: α) σολομός και β) black angus ήταν «κατεψυγμένα» ενώ αυτά βρέθηκαν στον καταψύκτη του καταστήματος,  κατά παράβαση των άρθρων 7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 71 § 3Β των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.