Με την αρ. πρωτ. 1871/21-04-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «MIHIR BHOWMIK MINI MARKET», Aριστοτέλους 116, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 11-04-2022, διαπιστώθηκε

  1. ότι δεν ανέγραφε τις απαιτούμενες ενδείξεις στην ελληνική γλώσσα στα κάτωθι προιόντα:
    α.
    AROMATIC RICE 1 kg με BC 8941170010012
    β
    . Mάσκα προστασίας με BC 6973335160043 κατά παράβαση των άρθρων 7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. και 
  2. παντελής έλλειψη τιμών στη μαναβική στην είσοδο του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1  των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.