Με την αρ. πρωτ. 1873/21-04-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΚΗΑΒΕRI AZIM ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» Αριστοτέλους 103, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 11-04-2022, διαπιστώθηκε ότι δεν ανέγραφε τις απαιτούμενες ενδείξεις στην ελληνική γλώσσα στα κάτωθι προιόντα:

α) λαχανικά τουρσί συσκευασία 2 kg με BC 4250368103769

β) νερό μέντας φιάλη 300 ml με BC 42500368104513 κατά παράβαση των άρθρων 7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.