ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 464/21-02-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) σύμφωνα με το άρθρο 7 §§ 1 και 2 του Ν.4177/13 (άρθρο 26 §§ 1δ και 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 4β της Υ.Α. Α2-861/13) στην επιχείρηση «ΣΠΙΝΤΥ ΚΡΕΑΤΑ ΕΠΕ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ», με έδρα στην οδό ΣΟΛΩΜΟΥ 25α , ΑΘΗΝΑ, διότι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 19-02-2014 στο ΥΠΟΚ/ΜΑ της επιχείρησης επί της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 201 & ΔΑΜΑΣΚΙΟΥ (εντός του Σ/Μ ΓΑΛΑΞΙΑΣ) στα ΣΕΠΟΛΙΑ, διαπιστώθηκε μη αναγραφή χώρας προέλευσης για την ανηρτημένη στο κρεοπωλείο πινακίδα για το προϊόν «μπούτι κοτόπουλο». Σύμφωνα με το αρ. 516-19/02/2014 παραστατικό, που ευρέθη από τον γενόμενο αγορανομικό έλεγχο, το ανωτέρω προϊόν ήταν προέλευσης Ρουμανίας.