Με την υπ’ αρ. 666627/12-07-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «Κ. ΚΑΡΥΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με έδρα στον Μυλοπόταμο Κυθήρων για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 29-06-2022 στο κατάστημα μαζικής εστίασης «ΠΛΑΤΑΝΟΣ» της επιχείρησης «Κ. ΚΑΡΥΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται στον Μυλοπόταμο Κυθήρων, διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο δεν αναγραφόταν η ένδειξη «κατεψυγμένο» για το είδος «γαρίδες», κατά παράβαση του άρθρου 71§3Β των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).