ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 509/04-03-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4177/13 (σε συνδυασμό με το άρθρο 2 § 1β της Υ.Α. Α2-861/13) στην επιχείρηση «ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», με έδρα στην οδό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 59, ΑΘΗΝΑ, διότι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 25-02-2014 στο αναψυκτήριο, υποκ. Εμμ. Μπενάκη 22, διαπιστώθηκε ότι είχε έλλειψη αναγραφής επί των πινακίδων λιανικής πώλησης σφολιατοειδών ότι η ζύμη ήταν προϊόν βαθιάς κατάψυξης.