Με την υπ’ αρ. 752363/02-08-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΜΠΗΣ Π. –ΦΡΑΤΖΗ Ε. Ο.Ε.» με έδρα στη Ντάπια Σπετσών για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 22-07-2022 στο κατάστημα μαζικής εστίασης της επιχείρησης «ΜΠΗΣ Π. –ΦΡΑΤΖΗ Ε. Ο.Ε.» που βρίσκεται στην Ντάπια Σπετσών, διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο δεν αναγραφόταν η ένδειξη «κατεψυγμένο» για το είδος «μαραθόπιτα», ενώ βρέθηκε στον καταψύκτη της επιχείρησης, κατά παράβαση του άρθρου 71§3Β των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).