Με την υπ’ αρ. 754022/01-08-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΡΑΣ Ο.Ε.» με έδρα στον Αγ. Μάμμα Σπετσών για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 21-07-2022 στο κατάστημα μαζικής εστίασης «ΓΙΩΡΓΟΣ» της επιχείρησης «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΡΑΣ Ο.Ε.» που βρίσκεται στον Αγ. Μάμμα Σπετσών, διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο δεν αναγραφόταν η ένδειξη «κατεψυγμένο» για το είδος «συκωταριά» που χρησιμοποιείται για την παρασκευή του είδους κοκορέτσι σούβλας, ενώ βρέθηκε στον καταψύκτη της επιχείρησης, κατά παράβαση του άρθρου 71§3Β των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).