Με την αρ. πρωτ. 4410/05-08-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «ΜΙΚΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΛΤ. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» Διον. Αρεοπαγίτου 8, Αθήνα διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 27-07-2022, διαπιστώθηκε Α. Παντελής έλλειψη τιμών στα αναψυκτικά εντός του ψυγείου κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. και Β. δεν ανέγραφε στον τιμοκατάλογο του καταστήματος (στην αγγλική γλώσσα) ότι τα προιόντα: 1. γύρος χοιρινός και 2. κεμπάπ μοσχάρι- αρνί ήταν κατεψυγμένα σύμφωνα με το ΔΑΤ 41489/26-07-22 της ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ-ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ Ε.Π.Ε. κατά παράβαση των άρθρων 7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 71 § 3Β των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ