Με την αρ. πρωτ. 44698/02-09-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ ALI SHOYKAT KARAMAT” Αχαρνών 142, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 22-08-2022, διαπιστώθηκε ότι: α) δεν ανέγραφε στον τιμοκατάλογο του καταστήματος ότι το προιόν: πατάτες ήταν κατεψυγμένες ενώ αυτές βρέθηκαν στον καταψύκτη της επιχείρησης,  κατά παράβαση των άρθρων 7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 71 § 3Β των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.  β) Ελλειψη Δελτίου Παραπόνων στο κατάστημα ως όφειλε κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 76 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.