Με την αρ. πρωτ. 4784/07-09-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «AΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΦΕ Ε.Ε. ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ» Λ. Αλεξάνδρας 104, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 25-08-2022, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδων τιμών για τα κάτωθι προιόντα: α) σφολιάτες και β) στα αναψυκτικά εντός του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.