Με την υπ’ αρ. 968329/5-10-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Ε. ΤΖΙΡΜΠΗ» με έδρα στην Ύδρα για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 28-09-2022 στο κατάστημα μαζικής εστίασης «Ψήνεσαι?» της επιχείρησης «ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Ε. ΤΖΙΡΜΠΗ» που βρίσκεται στην Ύδρα, διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο δεν αναγραφόταν η ένδειξη «κατεψυγμένο» για το είδος «χταπόδι», κατά παράβαση του άρθρου 71§3Β των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).