Με την υπ’ αρ. 961825/04-10-22 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΠΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με έδρα στην Αγία Πελαγία, στα Κύθηρα, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017), που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας στις 21/09/2022 στο ανωτέρω ζαχαροπλαστείο, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε η πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις για το είδος «παγωτίνια», κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 2 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.