Με την υπ’ αρ. 158402/07-02-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €) στην επιχείρηση «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» με έδρα στην Λεωφόρο Κηφισού 136 στο Περιστέρι, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας στις 31/01/2023 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αθηνών-Πειραιώς 87 στα Καμίνια, διαπιστώθηκε η έλλειψη ενδεικτικής πινακίδας πώλησης για ένα είδος, κατά παράβαση της παρ. 2 του άρθρου 1 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.