Με την υπ. αρ. πρωτ. 3981 /22-07-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακόσια ευρώ ) στην επιχείρηση “ΣΤΡΑΤΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ Ε.Ε.,ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ” επί της οδού Παρρασίου 27 & Αλκαμένους στην Αθήνα, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 14-7-2022, διαπιστώθηκε  η ότι διέθετε το προιόν ‘τυρόπιτα’ χωρίς να αναγράφεται η επισήμανση ότι το προιόν ήταν κατεψυγμένο κατά παράβαση των άρθρων 4  του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 § 1δ   των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.