Με την υπ. αρ. πρωτ. 4133/28-07-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ ) στην επιχείρηση “Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ”,  WARHRAM SAM , ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, επί της οδού Μιχαήλ Βόδα 41  στην Αθήνα, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 18-7-2022, διαπιστώθηκε   ότι διέθετε το προιόν ‘πατάτες’ χωρίς να αναγράφεται ο τόπος παραγωρής επί της ενδεικτικής πινακίδας, κατά παράβαση των άρθρων 4  του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 29 § 4 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.