Με την υπ. αρ. πρωτ. 4128 /28-07-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακόσια ευρώ ) στην επιχείρηση “CAMI COZMA, ΤΟ ΠΕΙΝΙΡΛΙ ΠΙΡΟΣΚΙ” ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ επί της οδού Δημητρακοπούλου 49 στην Αθήνα , διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 25-7-2022, διαπιστώθηκε  η ότι διέθετε το προιόν ‘Κρουασάν Special’ χωρίς να αναγράφεται η επισήμανση ότι το προιόν ήταν κατεψυγμένο κατά παράβαση του άρθρου 4  του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 § 1δ των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.