Με την υπ. αρ. πρωτ. 7499/05-01-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακόσια  ευρώ ) στην επιχείρηση επιχείρηση “5 MINUTO ERINDA VANG.LESHI ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ” , επί της οδού Καφαντάρη 10, στον Ν.Κόσμο διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 22-12-2022, διαπιστώθηκε έλλειψη επισήμανσης ότι τα σφολιατοειδή είναι κατεψυγμένα κατά παράβαση των  άρθρων  7 και 10  του Ν.4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 § 1Δ  των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.