ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24§2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 727/24-01-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο 1.500 € (χιλίων πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», που βρίσκεται στη διεύθυνση Στρ. Καραϊσκάκη 77 – Χαϊδάρι, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 15/01/2014 διαπιστώθηκε η μη αναγραφή της φράσης: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» «CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT – INVOICE)» επί τιμοκαταλόγων της επιχείρησης, κατά παράβαση του άρθρου 85§4 της Υπ. Απόφασης Α2-861/22-08-2013 (ΦΕΚ 2044/Β΄/2013), καθώς και η έλλειψη βιβλίου με δελτία παραπόνων κατά παράβαση του άρθρου 96§1 της Υπ. Απόφασης Α2-861/22-8-2013 (ΦΕΚ 2044/Β΄/2013).