ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24§2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 789/31-01-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «Κ. ΜΟΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται στη διεύθυνση Στρ. Καραϊσκάκη 39 – Χαϊδάρι, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 22/01/2014 διαπιστώθηκε η ύπαρξη βιβλίου με δελτία παραπόνων, τα οποία όμως δεν έφεραν τη σφραγίδα με τα στοιχεία της υπηρεσίας μας, κατά παράβαση του άρθρου 96§4 της Υπ. Απόφασης Α2-861/13 (ΦΕΚ 2044/Β΄/13), καθώς και η πώληση του είδους «ΣΟΚΟΛΑΤΙΝΑ», η οποία ήταν κατεψυγμένη, χωρίς να αναγράφεται στον τιμοκατάλογο η ένδειξη «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ», κατά παράβαση του άρθρου 91§4β της Υπ. Απόφασης Α2-861/22-08-2013 (ΦΕΚ 2044/Β΄/2013).