ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24§2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 787/31-01-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΚΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», που βρίσκεται στη διεύθυνση Στρ. Καραϊσκάκη 61 – Χαϊδάρι, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 22/01/2014 διαπιστώθηκε έλλειψη βιβλίου με δελτία παραπόνων κατά παράβαση του άρθρου 96§1 της Υπ. Απόφασης Α2-861/13 (ΦΕΚ 2044/Β΄/13).