ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24§2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 728/24-01-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΕΜΜ. ΚΑΣΤΑΝΟΣ – ΕΛ. ΚΑΣΤΑΝΟΥ Ο.Ε.», που βρίσκεται στη διεύθυνση Στρ. Καραϊσκάκη 73 & Σάμου – Χαϊδάρι, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 15/01/2014 διαπιστώθηκε η ύπαρξη βιβλίου με δελτία παραπόνων, τα οποία όμως δεν έφεραν τη σφραγίδα με τα στοιχεία της υπηρεσίας μας ούτε της ίδιας της επιχείρησης, κατά παράβαση του άρθρου 96 §4α & β της Υπ. Απόφασης Α2-861/13 (ΦΕΚ 2044/Β΄/13).