Με την υπ’αρ. 258389/28-03-22 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε Δυτικού τομέα επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1500,00 €) στην επιχείρηση «Sakis FruitHΣAAK I. ΚΑΡΑΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ» με έδρα επί της οδού Πελασγίας 104, στο Περιστέρι, για τους παρακάτω λόγους:

  1. Στο χώρο του καταστήματος όπου είχαν εκτεθεί προς πώληση διάφορα οπωροκηπευτικά  βρέθηκαν σε χύμα μορφή, τα παρακάτω προϊόντα:
    α) Πατάτες Νάξου,
    β) Τομάτες Ιεράπετρας,
    για τα οποία στην κάθε μία για αυτά πινακίδα πώλησης που είχε τοποθετήσει η ελεγχόμενη εταιρεία, δεν αναγραφόταν ο αριθμός παρτίδας παραγωγής και η ποικιλία κατά παράβαση του
    άρθρου 29 παρ4 της Υπ. Απόφασης Αριθμ.91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017), σε συνδυασμό με το άρθρο 7§1 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/08-08-2013) και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00€) ανά είδος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29§5Γα της ανωτέρω Απόφασης ως ελλιπείς ενδείξεις, οπότε για τα δύο παραπάνω είδη επιβλήθηκε συνολικό διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000,00€).
  2. Στο χώρο του καταστήματος είχε εκτεθεί προς πώληση  το προϊόν «ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ ΣΕΡΡΩΝ» προσυσκευασμένο σε σακουλάκια με ελλιπείς ενδείξεις και συγκεκριμένα χωρίς αναγραφή της ημερομηνίας λήξεως και  του ονόματος του παραγωγού επί της συσκευασίας όπως προβλέπονται από την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία (ΚΑΝ ΕΕ 1169/2011) αλλά και χωρίς της ποιότητας του ρυζιού σύμφωνα με το άρθρο 101 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών κατά παράβαση του άρθρου 47 παρ 1, 2 της Υπ. Απόφασης Αριθμ.91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ3Β ως ελλιπή αναγραφή ενδείξεων με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00€) ανά κωδικό προϊόντος.