Με την υπ’αρ. 2709/4-3-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (3.000,00) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 4 (παρ. 1 & 2) του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-13) και το άρθρο 98 παρ.10 της Υ.Α. Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Πα- ροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» στην εταιρεία “ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ-ΤΡΟΦΙΜΑ” (έδρα 11ο ΧΛΜ.Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ,ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ) , επειδή, ύστερα από έλεγχο υπαλλήλων της ανωτέρω Υπηρεσίας στο υποκατάστημα της ανωτέρω εταιρείας επί της οδού ΚΟΡΑΗ 51 ΜΟΣΧΑΤΟ στις 13/02/14 , διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
1)το προϊόν ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ COLGATE PROTECTION CARIES 2X100ml-BC 8714789800226-(1+1 ΔΩΡΟ) διετίθετο σε προωθητική ενέργεια που προϋπέθετε την αγορά δυο συσκευασιών του ιδίου προϊόντος χωρίς να διατίθεται και σε μεμονωμένη συσκευασία
2)το προϊόν ΑΛΑΤΙ ΚΑΛΑΣ CLASSIC 400gr-BC 5201050112049(2+1 ΔΩΡΟ) διετίθετο σε προωθητική ενέργεια που προϋπέθετε την αγορά τριών συσκευασιών του ιδίου προϊόντος χωρίς να διατίθεται και σε μεμονωμένη συσκευασία
3)για το προϊόν AΠΟΣΜΗΤΙΚΟ NEUTRO ROBERTS EXTRA DELICATE POWDER FRESH 50ml ROLL-ON)(1+1 ΔΩΡΟ) δεν αναγραφόταν επί της πινακίδας λιανικής πώλησης η τιμή ανά μονάδα μέτρησης πριν και μετά την προωθητική ενέργεια, παρά μόνο η τιμή της προσφοράς(4,35 ευρώ). Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 98 παρ.4 και 9 της Υ.Α. Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών(ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»