Με την υπ’αρ. 6344/23-4-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο χιλίων (1000,00) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 10 της ΥΑ Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών(ΔΙΕΠΠΥ)», στην επιχείρηση «EXPRESS M AE-AΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63 ΑΛΙΜΟΣ» επειδή, ύστερα από έλεγχο υπαλλήλων της ανωτέρω Υπηρεσίας στο υποκατάστημα της παραπάνω επιχείρησης στην οδό ΗΛΕΚΤΡΑΣ 7 στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ στις 7/4/14, διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα πωλούσε το προιόν «SOFLAN ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ CLASSIC ΕΝΟΣ ΛΙΤΡΟΥ» σε συσκευασία 1+1 ΔΩΡΟ,αλλά στο ράφι του καταστήματος δεν υπήρχε η μεμονωμένη συσκευασία του προιόντος, γεγονός που αποτελεί παράβαση του άρθρου 98 παρ.9 της ΥΑ Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών(ΔΙΕΠΠΥ)»