Με την υπ’αρ. 6431/23-4-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο χιλίων (1000,00) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 10 της ΥΑ Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών(ΔΙΕΠΠΥ)», στην επιχείρηση «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ-ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ ΓΚΟΝΕΤΣΕΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» επειδή, ύστερα από έλεγχο υπαλλήλων της ανωτέρω Υπηρεσίας στο υποκατάστημα της παραπάνω επιχείρησης στην οδό ΑΘΗΝΑΣ 60 στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ στις 7/4/14, διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα πωλούσε το προιόν «ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΨΙΛΟ MISKO 400gr» σε συσκευασία 1+1 ΔΩΡΟ, αλλά στο ράφι του καταστήματος δεν υπήρχε η μεμονωμένη συσκευασία του προιόντος, γεγονός που αποτελεί παράβαση του άρθρου 98 παρ.9 της ΥΑ Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών(ΔΙΕΠΠΥ)»