Με την υπ’αρ. 3007/20-2-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (3.000,00) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 4 (παρ. 1 & 2) του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-13) και το άρθρο 98 παρ.10 της Υ.Α. Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Πα- ροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» στην εταιρεία «Ι & Σ.ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ” (έδρα ΚΗΦΙΣΟΥ 80 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ), επειδή, ύστερα από έλεγχο υπαλλήλων της ανωτέρω Υπηρεσίας στο υποκατάστημά της επί της οδού ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 100 , ΜΟΣΧΑΤΟ , στις 13/02/14 διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

1) το προϊόν ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ PAPOUTSANIS MUSK 500ml-BC 5201109357506- (1+1 ΔΩΡΟ) διετίθετο σε προωθητική ενέργεια που προϋπέθετε την αγορά δυο συσκευασιών του ιδίου προϊόντος χωρίς να διατίθεται και σε μεμονωμένη συσκευασία.

2) το προϊόν ΣΑΜΠΟΥΑΝ WASH&GO MENTHOL FRESH “SOLO”  (300ml+300ml) – BC 5410076826551 διετίθετο σε προωθητική ενέργεια που προϋπέθετε την αγορά δυο συσκευασιών του ιδίου προϊόντος χωρίς να διατίθεται και σε μεμονωμένη συσκευασία.

3) το προϊόν ΚΡΑΣΙ ΛΙΟΓΕΡΜΑ 750ml(1+1 ΔΩΡΟ) BC 5202112282267 διετίθετο σε προωθητική ενέργεια που προϋπέθετε την αγορά δυο συσκευασιών του ιδίου προϊόντος χωρίς να διατίθεται σε μεμονωμένη συσκευασία.

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 98 παρ.9 της Υ.Α Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών(ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»