Με την υπ. αρ. πρωτ.6202/13-11-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1500 €  στην επιχείρηση   “AL NAFOURI KENAN ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΝΥΧΙΑ”, κατάστημα  επί της  Λ. Ιωνίας 171, στην  Αθήνα  διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 17/10/2023 διαπιστώθηκε  έλλειψη  μηχανισμού αποδοχής καρτών και μέσω πληρωμής με κάρτα (POS) ως όφειλε, για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμών που πραγματοποιούν οι καταναλωτές,  κατά παράβαση του άρθρου 65 παρ.1  του Ν.4446/2016 σε συνδυασμό με τις Κ.Υ.Α 45231/2017 (ΦΕΚ Β’1445/27.04.2017), Κ.Υ.Α 86437/2017 (ΦΕΚ Β’ 2881/21.04.2017) και Κ.Υ.Α 133473/11.12.2017 (ΦΕΚ Β’ 4309/11.12.2017).