Με την υπ. αρ. πρωτ.3875/28-07-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1500 € (χίλια πεντακόσια ευρώ ) στην επιχείρηση “RABAN KUR.GULAM, ΚΙΝΗΤΑ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ” επί της οδού Αχαρνών 278  στην   Αθήνα, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 11-7-2022, διαπιστώθηκε έλλειψη μηχανισμού POS ως όφειλε   κατά παράβαση του άρθρου 65 του Ν. 4446/16 σε συνδυασμό με την Κ.Υ.Α. 45231/17, όπως ισχύει.